Velkommen til vores liste med ofte stillede spørgsmål. Vi håber, at denne liste kan hjælpe dig med at finde svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med dit byggeprojekt. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her, så tøv ikke med at kontakte os, så vi kan hjælpe dig yderligere.

Statiske beregninger er matematiske beregninger, der anvendes til at fastlægge styrken og stabiliteten af en bygning eller struktur. Disse beregninger tager højde for faktorer som bygningens egenvægt, belastninger som f.eks. sne- og vindlast. Statiske beregninger bruges til at sikre, at en bygning er sikker og kan modstå de belastninger, den vil blive udsat for. Statiske beregninger udføres normalt af en konstruktionsingeniør.

En konsekvensklasse er en kategorisering af en bygnings konstruktion baseret på risikoen for konsekvenser ved en eventuel fejl i konstruktionen. Der findes fire konsekvensklasser: CC1, CC2, CC3 og CC3+. Konsekvensklasserne er defineret i DS/EN 1990, en Europæisk standard for projektgrundlag for bærende konstruktioner, og de tager højde for faktorer såsom tab af menneskeliv, økonomiske konsekvenser, sociale konsekvenser og miljømæssige konsekvenser. Konsekvensklasserne er relevante for indplacering af et bygværk i konstruktionsklasser, og de skal dokumenteres og indgå i dokumentationen for konstruktionsklasserne, der ligger til grund for kommunens afgørelse om byggetilladelse. Det er muligt at anvende en anden konsekvensklasse end den, der er angivet i DS/INF 1990, hvis dette dokumenteres og indgår i dokumentationen for konstruktionsklasserne.

Hos DINRI kan vi hjælpe dig med at fastlægge hvilken konsekvensklasse, din bygning tilhører.

En konstruktionsklasse er en kategorisering af en bygnings konstruktion baseret på kompleksiteten, almindeligheden og de mulige konsekvenser af en eventuel fejl i konstruktionen. Der findes fire konstruktionsklasser: KK1, KK2, KK3 og KK4. Når du ansøger om byggetilladelse, skal du oplyse, hvilken konstruktionsklasse dit byggeri er indplaceret i, og du skal dokumentere indplaceringen. Dette er en vigtig del af din byggeansøgning, da konstruktionsklassen kan have indflydelse på de krav, der stilles til byggeriet.

Hos DINRI kan vi hjælpe dig med at fastlægge hvilken konstruktionsklasse, din bygning tilhører.

En bærende væg er en væg, der er designet og dimensioneret til at bære belastninger fra andre dele af bygningen, såsom tag, gulv og vægge. Det er vigtigt at bemærke, at bærende vægge ikke må fjernes uden forudgående undersøgelse og godkendelse fra en ingeniør.

Når man skal fjerne en bærende væg, er det vigtigt, at dette udføres på en sikker og professionel måde. Dette kan opnås ved at ingeniør, der kan udarbejde en midlertidig afstivning af væggen, inden den fjernes. Denne midlertidige afstivning sikrer, at bygningen forbliver stabil og sikker. Derefter ilægges en bjælke, der overtager væggens bærende funktion.

En afstivende vægs funktion er at understøtte ydervæggene mod vandrette laster i en bygning.

Det er vigtigt at bemærke, at afstivende vægge ikke må fjernes uden forudgående undersøgelse og godkendelse fra en ingeniør. Hvis det er nødvendigt at fjerne en afstivende væg, er det vigtigt at etablere en vindsøjle i hulmuren for at kompensere for den mistede støtte og sikre, at bygningen forbliver stabil og sikker.

En stabiliserende væg er en væg, der er designet til at forhindre en bygning i at vælte eller glide under ydre belastninger, såsom vindlast. Det er vigtigt at bemærke, at stabiliserende vægge ikke må fjernes uden forudgående undersøgelse og godkendelse fra en ingeniør.

Hvis det er nødvendigt at fjerne en stabiliserende væg, kan løsningen være at etablere en stålramme, som skal fastgøres til etagedæk og fundament/terrændæk for at kompensere for den mistede støtte og sikre, at bygningen forbliver stabil og sikker.

Hvis du ønsker at rive en bærende væg ned i dit eget hjem, skal du først sikre dig, at du har tilladelse fra kommunen til at foretage ændringer i de bærende konstruktioner i huset. Det er også vigtigt at få professionel rådgivning fra en ingeniør, så du sikrer, at de bærende konstruktioner i huset er dimensioneret korrekt og vil være i stand til at bære den forventede belastning efter ændringen.

Det anbefales også at få assistance fra professionelle håndværkere, når du rive en bærende væg ned, da det kan være et kompliceret og farligt projekt, hvis det ikke udføres korrekt. Det er også vigtigt at sikre, at ændringerne foretages i overensstemmelse med de gældende bygningskoder og sikkerhedskrav.

Så i det store hele, hvis du ikke har den nødvendige viden og erfaring med at rive en bærende væg ned, og hvis du ikke har den nødvendige tilladelse og professionelle rådgivning, så anbefaler vi, at du ikke forsøger at gøre det selv.

 1. Gå ind på enten www.filarkiv.dk eller www.weblager.dk. Hvis du ikke kan finde din kommune, kan du prøve at søge på kommunens egen hjemmeside, typisk under byggeri.
 2. Vælg din kommune i oversigten.
 3. Søg efter din adresse.
 4. Find bygningstegninger i oversigten. De fleste filer vil være i pdf-format, og de relevante tegninger findes ofte under emner som “ombygning”, “tilbygning”, “beboelse” osv. Det er vigtigt at finde den originale plantegning og en snittegning.
 5. Gå efter de ældste tegninger, og husk at notere eventuelle ændringer.
 6. Marker på plantegningen, hvilken væg du vil fjerne og hvilket rum du vil omdanne til et badeværelse osv.
 7. Vedhæft tegningerne til os når du indhenter et tilbud.

Det er generelt påkrævet at søge om byggetilladelse ved nedrivning af en bærende eller stabiliserende væg. Dette skyldes, at det kan være farligt og kan føre til skader på bygningen, hvis det ikke udføres korrekt. Derfor er det nødvendigt at søge om byggetilladelse for at sikre, at der bliver taget de nødvendige forholdsregler, og at nedrivningen udføres af en professionel med den nødvendige viden og erfaring.

Byggetilladelsen gives af kommunen og er en godkendelse af, at byggeprojektet lever op til gældende lovgivning og bygningsreglementet. Det er derfor vigtigt at søge om byggetilladelse i god tid, inden man går i gang med byggeprojektet, for at undgå unødvendige forsinkelser og omkostninger. Der er enkelte tilfælde, hvor du ikke behøver at søge om byggetilladelse. Kontakt os eller din Kommune, hvis du er i tvivl.

Vi forventer normalt at fremlevere den statiske dokumentation inden for 5-7 hverdage efter accept af tilbud. Der kan dog være tilfælde, hvor leveringstiden vil være længere. Hvis der er behov for en byggetilladelse, skal kommunens sagsbehandlingstid også tages i betragtning.

Ja, vores rådgivning er dækket af en professionel ansvars- og rådgiverforsikring fra IF forsikring. En forsikringspolice kan sendes på forlangende.

Omfanget af den statiske dokumentation afhænger af dit projekts konstruktionsklasse. Er du i tvivl om konstruktionsklassen hjælper vi dig gerne med at afklare dette. Helt gratis.

Som udgangspunkt henføres enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og simple ombygninger til konstruktionsklasse KK1. Mens større byggerier med store spænd henføres til højere konstruktionsklasse.

Statisk dokumentationsbehov iht. BR18 & SBi-anvisning 271.

Konstruktionsklasse KK1

 • A1. Konstruktionsgrundlag
 • A2. Statiske beregninger
 • A3. Konstruktionstegninger og modeller
 • (A4. Konstruktionsændringer)
 • B1. Statisk projektredegørelse

Konstruktionsklasse KK2, KK3 eller KK4

A. Konstruktionsdokumentation:

 • A1. Konstruktionsgrundlag,
 • A2. Statiske beregninger
 • A3. Konstruktionstegninger, og modeller
 • (A4. Konstruktionsændringer)
 • A5. Konstruktion som udført

B. Projektdokumentation:

 • B1 Statisk projektredegørelse,
 • B2 Statisk kontrolplan
 • B3 Statisk Kontrolrapport