Hvad er en energirammeberegning?

Energirammen er den essentielle målestok, der beregner den nødvendige energi til opvarmning af dit hus i løbet af et år, udtrykt som kWh pr. m2 om året.

Når bygningen er fuldført, evaluerer energikonsulenten bygningen ved at tildele den et energimærke, baseret på resultaterne fra energirammen. Derfor er det af afgørende betydning, at energirammen udarbejdes af kompetente fagfolk med erfaring indenfor disse energiberegninger.

Vi fokuserer på at skabe den perfekte balance mellem energiforbrug og komfort, med en energiberegning i området Aalborg, Århus, København, Odense og resten af Danmark. Vores tilgang tager højde for flere afgørende faktorer, der påvirker bygningens energieffektivitet:

  • Klimaskærmen: Vi analyserer og vurderer bygningens ydre skjold, som spiller en vigtig rolle i reguleringen af temperatur og energiforbrug.
  • Placering og orientering: Din bygnings position og retning, er afgørende for optimal udnyttelse af dagslys og regulering af udeklimaet.
  • Varmeanlæg og varmtvandsforsyning: Vi evaluerer varmesystemer og varmtvandsforsyning for at opnå den mest effektive løsning.
  • Varmeakkumulering: Bygningens evne til at akkumulere og bevare varme bliver også nøje overvejet.
  • Ventilation: Hvis relevant, tager vi højde for ventilationsanlæg, der sikrer frisk luft og energieffektiv luftcirkulation.
  • Solindfald og solafskærmning: Vi optimerer brugen af sollys til opvarmning og belysning og implementerer solafskærmning for at reducere overophedning.
  • Naturlig ventilation: Vi udnytter naturlige luftstrømme til at opnå en afbalanceret og energibesparende ventilation.
  • Indeklima: Vi arbejder hen imod at skabe et behageligt og energieffektivt indeklima i din bygning

Energiberegninger & varmetabsberegninger

Når du indsender din byggeansøgning, kræver myndighederne dokumentation af bygningens energiforbrug. Dette kan vi hjælpe dig med!

Vores ingeniører sikrer, at denne dokumentation er omfattende og præcis, således at dit hjem kan bevare varmen om vinteren og undgå overophedning i de varme sommermåneder.

Ved nybyggeri skal der udføres energiberegninger, der tager højde for alle aspekter af dit bygningsdesign.

Ved tilbygninger kræves blot en varmetabsberegning, hvor man udelukkende fokuserer på bygningens varmetab.

Fokus på bæredygtighed og energivenlige boliger

En energiberegning er ikke kun et krav, det udgør også en afgørende faktor for at opnå optimal energieffektivitet i din bolig. Vores team tilbyder energiberegninger i overensstemmelse med BR18-standarderne og endda lavenergiklassificering, hvis det ønskes.

Disse beregninger hjælper dig med at skabe en mere bæredygtig og energivenlig bolig, der kan reducere dit energiforbrug og miljøpåvirkning.

Kontakt os i dag

Vælg DINRI som din partner inden for energirammeberegninger, og oplev fordelene ved ekspertise og erfaring inden for energieffektivt bygningsdesign.

Lad os hjælpe dig med at opnå en bæredygtig og energivenlig fremtid. Kontakt os i dag på telefon 22 66 88 56, eller skriv en mail til info@dinri.dk, for at komme i gang.

energiberegning