Kontroldokumentation af udførelse iht. DS1140 og SBI271

DS1140:2019 Udførelse af bærende konstruktion – Almen kontrol
Er du involveret i opførelsen af bærende konstruktioner som entreprenør? Det er afgørende at have fokus rettet mod den seneste danske standard, DS1140 kontrolplan: Udførelse af bærende konstruktioner - Almen kontrol.

Denne standard er indført som følge af bygningsreglementet fra 2018, som nu kræver, at dokumentationen af en bygnings bærende konstruktioner skal inkludere kontrol af udførelsen.

Hvornår kræves dokumentation af det udførte arbejde?

Kragene i en DS1140 kontrolplan, gælder både for nybyggeri og for ombygning, renovering eller ændret anvendelse af eksisterende bygninger. Denne standard pålægger entreprenører at dokumentere udførelsen både før og under byggeriet.

Dette fører til betydelige ændringer i praksis og indebærer en ny tilgang til dokumentation af kvaliteten af de udførte konstruktioner.

Vær særligt opmærksom på, at udførelsesdokumentation for konstruktioner tilhørende konstruktionsklasse KK2, KK3 eller KK4 skal være korrekt struktureret, før den certificerede statiker kan godkende udførelsesdokumentationen og udstede en sluterklæring, som er nødvendig for at opnå en ibrugtagningstilladelse.

kontrol

Kontrol og Kvalitetssikring

Som entreprenør med ansvar for bærende konstruktioner er det vigtigt at opdele din kvalitetsdokumentation i to kategorier: egen kontrol og almen kontrol.

Dette indebærer indførelsen af nye roller som uafhængige kontrollanter i virksomheden. For at overholde standarden skal virksomheder beskrive deres kontrolsystem for bærende konstruktioner og udvikle kontrolplaner, der er relevante for hver enkelt bærende konstruktion.

For at sikre overholdelse af DS1140 og SBI271 er det afgørende at overholde det statiske projektmateriale som fastlægges af bygværksprojekterende.

Den endelige aflevering af KS-dokumentationen skal afspejle det udførte arbejde på en klar og forståelig måde i overensstemmelse med SBI271-kravene.

Hvilke dokumenter kan vi hjælpe dig med at udføre?

De udførende modtager projektmateriale fra den rådgivende ingeniør som danner grundlag for deres arbejde. Du som udførende har ansvaret for at sikre at der bliver udført kvalitetssikring af det udførte arbejde og at denne dokumenteres korrekt.

Dokumentation for kvalitetssikring skal udføres iht.:

  • B2.2.1 kontrolplan udførelse, bygværk
    Det gælder at dokumentationen af almene kontroller udføres iht. DS 1140 Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol
  • A5.X Konstruktion som udført
  • B2.2.2.X Statisk kontrolplan udførelse
  • B3.2.2.X Statisk kontrolrapport udførelse

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde disse statiske dokumenter! Når du får en professionel til at udføre dokumenterne for dig, vil den certificerede statiker hurtigt udstede en sluterklæring.

Det vigtigste er, at du kan fortsætte arbejdet med dit næste byggeprojekt, frem for at spilde tid & ressourcer på at navigere i de tunge kontroldokumenter.

Kontakt os for DS1140 kontrolplan

Hos Din Rådgivende Ingeniør, har vi omfattende erfaring indenfor sikring af kvalitet og overholdelse af byggestandarder, som SBI271 og DS1140 kontrolplan.

Vi guider dig gennem disse krav og sikrer, at dine bærende konstruktioner lever op til de nødvendige standarder.

Kontakt os i dag for vejledning og støtte til at sikre en succesfuld byggeproces, der overholder de seneste standarder og praksis.

Ring til os på telefon 22 66 88 56, eller send en mail til info@dinri.dk, så vender vi tilbage hurtigst muligt.